Rise & Fly

6. ročník | 2017/2018 | 2. kolo | Vodná doprava
Kategória A | Autor | RNDr. Michal Zajaček, PhD.

Maximálny počet bodov: 10


Spoločnosť R&F (Rise and Fly) vyvíja hybridný spôsob dopravy materiálu z veľkých hĺbok mora až ponad morskú hladinu – teda inovatívna kombinácia pohybu vo vode a vzduchu. Základom je dutá kapsula z ultraľahkého materiálu, ktorá bude mať po naplnení priemernú hustotu 250 kg m-3.  Vypúšťa sa z hĺbky jedného kilometra pod morskou hladinou. Kapsula je pripevnená na lanku a postupne iba za pôsobenia vztlaku stúpa k hladine. Nad hladinou dokáže vďaka nenulovej rýchlosti dosiahnuť nejakú maximálnu výšku, do ktorej je možné dopraviť materiál.

Kapsula je podľa plánov skonštruovaná tak, že odpor vody, lanka a vzduchu bude pri pohybe možné zanedbať. Za týchto zjednodušujúcich predpokladov spočítaj, do akej maximálnej výšky nad morskou hladinou bude možné dopravovať materiál. Predpokladaj hustotu vody 1000 kg.m-3 a tiažové zrýchlenie 10 m.s-2. Výsledok uveď v kilometroch so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.