Kyslé riešenie

6. ročník | 2017/2018 | 2. kolo | Vodná doprava
Kategória A | Autor | Tomáš Červeň a Martin Orságh

Maximálny počet bodov: 10


Keď už sme zistili, kde sa vitamín C nachádza, poďme sa trošku pozrieť na jeho chemické vlastnosti. Pri pohľade na štruktúru väčšiny látok v prírode vidíme cielené usporiadanie, väčšinou má všetko svoj účel. Vitamín C je silné redukčné činidlo, stabilizujúce radikály v tele.

Pri pohľade na štruktúru vitamínu C vidíme množstvo hydroxilových skupín, ako ovplyvňujú rozpustnosť a prečo? Modrá časť vitamínu C má množstvo tautomérov (nakresli aké) a vysvetli, prečo práve znázornený na obrázku je najzastúpenejšou formou v zriedenom vodnom roztoku. Aký význam má pre vitamín C červená časť štruktúry? Ktorá časť vitamínu C je zodpovedná za jeho redukčné schopnosti, nakreslite priebeh redukcie a pokúste sa na jeho základe odhadnúť, v akom prostredí podľa pH bude prebiehať oxidácia vitamínu C rýchlejšie.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | vzorec.png


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.