Diera v trupe

6. ročník | 2017/2018 | 2. kolo | Vodná doprava
Kategória C | Autor | RNDr. Michal Zajaček, PhD.

Maximálny počet bodov: 10


Komerčná loď  spoločnosti LABAC (Laboratory And Business Administrative Corporation) (podobnosť s LaBáK-om čiste náhodná :) pravidelne premáva medzi Londýnom a New Yorkom s nákladom. Pri jednej plavbe došlo v hĺbke 5 metrov pod vodou k nárazu na útes a k vytvoreniu diery do trupu s prierezom 10 štvorcových centimetrov. Aby nedošlo k potopeniu lode, museli námorníci dieru rýchlo vodotesne utesniť.

Aká minimálna sila v Newtonoch je potrebná na dostatočné utesnenie diery? Výsledok zaokrúhli na jedno desatinné miesto. Počítaj s hustotou vody 1000 kg.m-3  a s tiažovým zrýchlením 10 m.s-2.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.