Trochu kyslé prostredie

6. ročník | 2017/2018 | 1. kolo | Pozemná doprava
Kategória A | Autor | Tomáš Červeň a Martin Orságh

Maximálny počet bodov: 10


V Číne sa v roku 2010 vyprodukovalo 45,18 Gg emisii SO2 pripadajúcich cestnej doprave a 88,08 Gg SO2 železničnej doprave. Oxid siričitý je jedným z pôvodcov kyslých dažďov, keďže sa vo vode rozpúšťa na slabú kyselinu siričitú. Predpokladajme, že objem atmosféry prislúchajúci povrchu Číny je uzavretý, t.j. neprebieha výmena plynov medzi týmto objemom atmosféry a zbytkom planéty. Ďalej, že SO2 je rovnomerne rozpustený, ako vo vodnej pare v plynnej forme, tak aj v daždi. Pri výpočtoch zanedbaj disociáciu kyseliny siričitej do druhého stupňa a považuj ju za silnú jednosýtnu kyselinu. V celom objeme atmosféry predpokladajme totožnú zadanú koncentráciu vody. Zanedbaj tiež stlačiteľnosť plynov, teda môžeš aplikovať niektoré vzťahy pre kvapaliny. Z uvedených údajov vypočítaj pH kyslých dažďov ktoré by za takýchto podmienok vznikli. 

\(\rho_{voda} = 1 000 { kg \over m^3}\)

\(\rho_{vzduch} = 1 { kg \over m^3}\)
M(SO2)=64,1g/mol
S(čína)=9 597 000 km²
r(zem)=6 371 km
p(atm)=101325 Pa
w(H2O/atm)=0,004


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.