Chémia vody

6. ročník | 2017/2018 | 2. kolo | Vodná doprava
Kategória C | Autor | Erik Schmotzer

Maximálny počet bodov: 10


Dávida už od malička fascinovala voda. Nie je sa čomu diviť, keďže voda sa vyskytuje v obrovskom množstve na zemskom povrchu i v atmosfére. Nájdeme ju tu ako vodnú paru, kvapalnú vodu a ľad. Asi ani teba neprekvapí, že je nevyhnutná pre vodnú dopravu, poľnohospodárstvo, priemysel, chémiu a celkovo pre život na Zemi. Keď sa dnes pozrie Dávid z okna, vidí, ako sa všetok sneh topí a mení na vodu. Nie je však chemicky čistá, ale obsahuje určité množstvo rozpustených látok, plynov, nerozpustných čiastočiek.

1) Dávid má zmes z riečneho koryta, ktorá obsahuje iba zlaté zrnká a rozpustené anorganické soli vo vode. Navrhni jednoduchý postup, ktorým by Dávid získal zo zmesi tieto tri zložky: zlato, zmes solí a čistú vodu.     

2) Keď Dávid zmeral pH vody, ktorú získal ako výsledok opakovanej destilácie, zistil, že pH je rovné 7. To znamená, že je neutrálna. Tú istú vodu nechal Dávid stáť voľne v nádobe cez noc a ráno opäť zmeral jej pH, ktoré kleslo. Vysvetli príčinu tohto javu.

3) Dávidov kamarát bol nedávno v nemocnici a spomínal, že mu dávali fyziologický roztok. Dávid na internete našiel, že je to izotonický roztok chloridu sodného (0,9% roztok NaCl). Vysvetli svojimi slovami, čo znamená, že roztok je izotonický.

4) V roztoku je chlorid sodný o 0,9% koncentrácií plne disociovaný, teda sa vyskytuje ako sodný a chloridový ión. Dávid má iba periodickú tabuľku prvkov s protónovými číslami a relatívnymi atómovými hmotnosťami. Pomôžte mu zistiť pomocou nej, koľko protónov, neutrónov a elektrónov je súčasťou štruktúry sodného katiónu. Uveď výpočet a vysvetli Dávidovi svoj myšlienkový postup.

5) Dávid si všimol, že bod topenia ľadu i bod varu vody je vzhľadom na pomerne malú relatívnu molekulovú hmotnosť vody veľmi vysoký. H2S, H2Se, ktoré sa skladajú z podobnej chemickej štruktúry sú vo zvyčajných podmienkach plynné látky. Ako si vysoký bod topenia a varu vysvetľuješ?

Vodná doprava  ponúka uspokojenie prepravných nárokov hospodárne, s nízkou energetickou náročnosťou a s nízkymi negatívnymi ekologickými vplyvmi. Je vhodná na prepravu nákladov, u ktorých nie je rozhodujúca rýchlosť prepravy, predovšetkým zásielok s mimoriadne veľkou hmotnosťou alebo rozmermi.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.