Staviame loď

6. ročník | 2017/2018 | 2. kolo | Vodná doprava
Kategória E | Autor | Gabriel Paľko

Maximálny počet bodov: 10


Druhé kolo tejto súťaže je venované vodnej doprave, ktorá má pre nás veľký význam. Využívame ju nielen pri preprave ľudí, ale aj pri preprave nákladov na veľké vzdialenosti. V prvej časti tohto kola si spolu vyrobíme jednoduchú loď, ktorú aj hneď otestujeme. V druhej časti bude vašou úlohou využiť vlastnú fantáziu a vedomosti na stavbu nákladnej lode, ktorej podmienkou je uniesť nejaký náklad.

POZOR! Počas celej stavby je potrebný pedagogický dozor, nakoľko je nutné pracovať s ostrými a nebezpečnými predmetmi. Môže dôjsť aj k popáleniu!

Loď 1.0

Pomôcky: polystyrén, plastový téglik, slamka, nôž/nožnice, lepidlo/taviaca pištoľ, vedro/nádoba s vodou

Z polystyrénu ľubovoľnej hrúbky, vyrežte základný tvar lode, ktorý sa bude vznášať na hladine vody. Odporúča sa tvar päťuholníka, s ostrou hranou vpredu (z dôvodu lepšej hydrodynamiky). Na palube lode vyhraďte priestor na nejakú nádobu (najlepšie plastový téglik). Do spodnej časti téglika a lode vyrežte/vyvŕtajte otvor na slamku tak, aby prechádzal z nádoby skrze loď až pod hladinu vody. Nezabudnite však opísať všetky pomôcky a techniky, ktoré ste použili. Vašu loď zdokumentujte a jej fotografiu priložte do vášho riešenia.

Postavenú loďku položte na hladinu vody (vedro alebo veľká nádoba). Do odrezku téglika nalejte vodu a sledujte, ako sa loďka bude pohybovať. Voda bude zo slamky vytekať vplyvom gravitácie von, čo spôsobí udelenie rýchlosti našej loďke a tá sa začne po hladine pohybovať.

Nákladná loď        
Svoju loď, vyrobenú v predošlej časti tejto úlohy, prerobte tak, aby mala na palube nejakú nosnú plošinu na prepravu nákladu. Túto plošinu zostrojte tak, aby loď uniesla čo najviac nákladu a pritom sa nepotopila! Nezabudnite však dodať použitý materiál a techniky, ktoré ste využili.

Svoje výrobky a postupy pri ich výrobe zdokumentujte fotografiami a obrázkami. K riešeniu môžete priložiť aj priložiť aj krátke video o vašich experimentoch.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | Foto_stavba.jpg


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.