Difúzia v praxi

6. ročník | 2017/2018 | 2. kolo | Vodná doprava
Kategória E | Autor | Juraj Vasek

Maximálny počet bodov: 10


Voda umožňuje pohyb veľkým predmetom, niektorým zvieratám, ale dokonca aj malým časticiam a látkam, ktoré nemôžeme pozorovať voľným okom. Veľmi dobrým príkladom toho sú farby. Táto úloha sa bude skladať z 2 častí, teda 2 pokusov.

K prvému pokusu budete potrebovať priesvitnú nádobu napríklad pohár naplnený čistou vodou. Následne skúste do vody kvapnúť kúsok farby, napríklad atrament, vodné farby alebo potravinové farbivo. Následne sa kvapka začne plynule miešať s vodou a vytvárať tak zaujímavé efekty. Inšpirovať sa môžete týmto profesionálnym videom (http://labak.net/u/rl/16). Natočte so žiakmi nejaké video, kde budete zapúšťať farby do vody.

V druhej časti si pripravte nepárny počet pohárikov, ideálne minimálne 5. Každý nepárny naplňte vodou a vodu zafarbite. Následne zložte papierovú utierku alebo vreckovou do jemného prúžku , ktorým prepojíte 2 nádobky s vodou. Postup opakujte, pokiaľ neprepojíte všetky poháriky. Po niekoľkých hodinách uvidíte, ako sa voda aj s farbou premiestnila do párnych pohárikov. K riešeniu priložte fotografie. (Postup nájdete tiež na videu tu: http://labak.net/u/rl/18)

 

Pre pohodlnejšie odosielanie riešení odosielajte videá na http://labak.net/u/rl/17, kde video pred nahraním pomenujete kód_úlohy-názov_tímu.typ_suboru napríklad E2-labakovci.mp4. Následne počkajte až sa súbor zobrazí v zozname súborov, čo je potvrdenie, že sa celý súbor odoslal. Nezabudnite odoslať aj opis a fotografie tradične na http://labak.net


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | Obrazok_difuzia.jpg


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.