Plávam, plávaš, plávame

6. ročník | 2017/2018 | 2. kolo | Vodná doprava
Kategória E | Autor | RNDr. Danica Božová

Maximálny počet bodov: 10


Na súťažnej stránke pod úlohou sa nachádza ZIP priečinok s fotografiami živočíchov. Vytvorte v triede nástenku, kde týmto živočíchom priradíte meno a či patria medzi stavovce alebo bezstavovce. Ak nemáte k dispozícii tlačiareň, môžete využiť aj iné živočíchy a obrázky z časopisov alebo ich nakresliť. Nástenku rozdeľte na 5 častí podľa kategórií ryby, obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce. Ku každej kategórii nájdite a nakreslite ešte aspoň jedného zástupcu. Následne žiakom prideľte živočícha a za úlohu majú nakresliť ho v jeho prirodzenom prostredí. Proces tvorby nástenky a nakreslené obrázky zdokumentujte fotografiami alebo videom.

Pre pohodlnejšie odosielanie riešení odosielajte videá na http://labak.net/u/rl/17, kde video pred nahraním pomenujete kód_úlohy-názov_tímu.typ_suboru napríklad E2-labakovci.mp4. Následne počkajte až sa súbor zobrazí v zozname súborov, čo je potvrdenie, že sa celý súbor odoslal. Nezabudnite odoslať aj opis a fotografie tradične na http://labak.net.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | ZS_Obrazky_priloha.zip


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.