Pohyb predmetu na vode

6. ročník | 2017/2018 | 2. kolo | Vodná doprava
Kategória F | Autor | Dávid Richter

Maximálny počet bodov: 10


Isto už viete, že rieky a moria slúžia k preprave ľudí a tovaru. Na tento pohyb človek využíva rôzne dopravné prostriedky, no najpožívanejšími sú lode. Lode sa pohybujú po vodnej hladine.

S deťmi si vyberte dva predmety, ktoré môžete položiť na vodu. Predmet by mal byť bez batérií a káblov.  A taký, ktorý sa hneď nerozpadne. Jeden z predmetov by mal byť taký, ktorý sa potopí a jeden taký, ktorý zostane na vodnej hladine plávať. Pripravte si nádobu s vodou. Môžete použiť lavór, prípadne umývadlo alebo vaňu.

Pozorujte, čo sa stane, keď predmet položíte na vodnú hladinu. Skúste popísať, ako sa predmet správa a prečo sa potopil alebo nepotopil.


1) Ako sa predmet správal? Nakreslite a vysvetlite, prečo sa potopil alebo zostal plávať.

2)Dokáže sa tento predmet pohybovať? Ako zareaguje, keď ho postrčíte? Skúste to a popíšte, ako sa predmet správal, keď ste ho postrčili (nakreslite, vyfoťte či nahrajte krátke video aj s komentárom).

3) Voda dokáže pri pohybe zdolať nemálo prekážok a vziať so sebou napríklad aj farby. Na papierovú vreckovku približne centimeter od spodného okraja nakreslite bodku fixkou. Postup opakujte s rôznymi farbami fixiek. Používajte čo najjednoduchšie a vodou zmývateľné. Následne jemne upevnite vreckovku tak, aby sa špičkou jemne dotýkala vody. Tá začne postupne stúpať po vreckovke a vezme so sebou aj pásiky farieb. Niektoré farby je jednoduchšie vyrobiť ako zmes iných. Niektoré pásiky stúpajú pomalšie a v rámci rovnakej farby sa rozdelia na zložky. Ktoré farby sa rozložili na najviac farieb?

 

Pre pohodlnejšie odosielanie riešení odosielajte videá na http://labak.net/u/rl/17, kde video pred nahraním pomenujete kód_úlohy-názov_tímu.typ_suboru napríklad E2-labakovci.mp4. Následne počkajte až sa súbor zobrazí v zozname súborov, čo je potvrdenie, že sa celý súbor odoslal. Nezabudnite odoslať aj opis a fotografie tradične na http://labak.net


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | Obrazok-pokus2.jpg


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.