Plávam, plávaš, plávame

6. ročník | 2017/2018 | 2. kolo | Vodná doprava
Kategória F | Autor | RNDr. Danica Božová

Maximálny počet bodov: 10


Na súťažnej stránke pod úlohou sa nachádza ZIP priečinok s fotografiami živočíchov. Pozrite si s deťmi jednotlivé fotky, či už vytlačené alebo v elektronickej podobe napríklad na mobile. Skúste spoločne identifikovať a pomenovať zvieratá na nich. Skúste znázorniť ako veľké približne sú napríklad rukami. Porozprávajte sa, či majú plávacie blany na nohách a mastné perie. Následne žiakom prideľte živočícha a za úlohu majú nakresliť ho v jeho prirodzenom prostredí ich očami. Proces tvorby a nakreslené obrázky zdokumentujte fotografiami alebo videom.

 

Pre pohodlnejšie odosielanie riešení odosielajte videá na http://labak.net/u/rl/17, kde video pred nahraním pomenujete kód_úlohy-názov_tímu.typ_suboru napríklad E2-labakovci.mp4. Následne počkajte až sa súbor zobrazí v zozname súborov, čo je potvrdenie, že sa celý súbor odoslal. Nezabudnite odoslať aj opis a fotografie tradične na http://labak.net


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | MS_Obrazky_priloha.zip


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.