S hlavou v oblakoch

6. ročník | 2017/2018 | 3. kolo | Vzdušná doprava
Kategória A | Autor | RNDr. Danica Božová

Maximálny počet bodov: 10


Väčšina vtákov sa pohybuje vzduchom. Na pohyb využívajú predné končatiny premenené na krídla. Pohyb krídel umožňujú lietacie svaly, ktoré sa upínajú na hrebeň prsnej kosti. Väčšina kostí vtákov je dutá, čo znižuje hmotnosť tela vtákov a uľahčuje ich let. Nasledujúca úloha vyžaduje stiahnutie pracovného listu vo formáte .pdf, ktorý nájdeš priamo pod úlohou. PDF dokument obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | Pracovny_list_A3.pdf


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.