Helikoptéry a lietadlá

6. ročník | 2017/2018 | 3. kolo | Vzdušná doprava
Kategória A | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Základný rozdiel medzi helikoptérou a lietadlom je v tom, že helikoptéra môže štartovať kolmo nahor a lietadlo potrebuje na vzlietnutie dlhú dráhu, na ktorej získa dostatočnú rýchlosť, aby mohlo vzlietnuť. (V súčasnosti existuje viacero špeciálnych druhov lietadiel, ktoré dokážu štartovať kolmo, avšak drvivá väčšina lietadiel štartuje a pristáva „klasicky“ na dlhej pristávacej dráhe.) Tento spôsob vzletu dáva helikoptéram viac možností pristátia. Na druhej strane ich rýchlosť nie je taká vysoká ako pri lietadlách. Porovnaj, akú vzdialenosť prejde lietadlo, helikoptéra a auto, ak štartujú z toho istého miesta a prídu do cieľa opäť na rovnakom mieste, ktoré je vzdialené 1 000 kilometrov cesty autom od miesta vzletu. Predpokladaj, že auto sa pri presune medzi týmito dvoma miestami pohybuje priamo (volant je v pevnej polohe), pričom nadmorská výška auta je rovnaká počas celého presunu – 200 metrov nad morom. Spôsob letu lietadla a helikoptéry si trochu zjednodušíme. Helikoptéra vzlietne z miesta štartu do letovej výšky 2 kilometre, v tejto výške letí nad autom celý čas a zostúpi, až keď bude priamo nad cieľom – miestom pristátia. Vzletová a pristávacia dráha lietadla sú nasmerované tak, že lietadlo nemusí meniť smer do strán, oba konce oboch dráh sú v nadmorskej výške 200 metrov nad morom. Lietadlo sa pri štarte pohybuje tak, že najprv sa pohybuje po zemskom povrchu po vzletovej dráhe dlhej 1,5 km v nadmorskej výške 200 metrov nad morom, potom vzlietne (na konci vzletovej dráhy zviera trajektória lietadla so zemským povrchom v mieste vzletu uhol 15°) a pohybuje sa priamo až do okamihu, kým nedosiahne výšku 9 200 metrov nad morom. Potom sa pohybuje najkratšou trasou v danej nadmorskej výške, až kým nenastane čas pristátia. Pristávanie bude pre zjednodušenie výpočtu prebiehať analogicky ako vzlietnutie, ale v opačnom poradí. Urč, aké vzdialenosti prejde helikoptéra a lietadlo a porovnaj, o koľko metrov sa líšia.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.