Trajektória letu

6. ročník | 2017/2018 | 3. kolo | Vzdušná doprava
Kategória C | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Výhodou lietadiel oproti osobným autám a autobusom je to, že nemusia obchádzať toľko prekážok, ako dopravné prostriedky na pevnine – nie sú viazané na cesty. Vyberte si na základe nižšie uvedených obrázkov trasu lietadla z Bratislavy do Seattlu. Vysvetlite, prečo sa lietadlo pohybuje po zvolenej krivke a opíšte, ako trajektória jeho letu presne vyzerá. Na základe vybranej mapy a mierky určte, ako ďaleko sa nachádza Seattle od Bratislavy (výsledok uveďte v presnosti na celé kilometre a na celé tisícky kilometrov).


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | Mapa_k_ulohe.jpg


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.