Daidalos o lietaní

6. ročník | 2017/2018 | 3. kolo | Vzdušná doprava
Kategória C | Autor | Erik Schmotzer

Maximálny počet bodov: 10


Atmosféra Zeme je plynný obal obklopujúci Zem. Percentuálne zloženie  suchej atmosféry podľa objemu je približne 78% dusíka, 21% kyslíka, 0,9% argónu a zvyšok tvorí CO2, iné vzácne plyny a vodík. Toto zloženie nezahŕňa vodnú paru, pretože sa jedná o veľmi variabilný podiel. Atmosféra tvorí letové prostredie pre niektoré druhy vtákov, hmyzu, cicavcov alebo rýb.  Od starých túžob vyobrazených v mytológii (Daidalos a Ikaros) sa z leteckej dopravy stal relatívne bežný, komerčne dostupný a bezpečný spôsob prepravy.

Zamýšľal si sa niekedy, čo spôsobuje biele pruhy za letiacim lietadlom? Vedel by si nám to objasniť? Musíme ťa varovať, že pri hľadaní, pravdepodobne, nájdeš hneď niekoľko konšpiračných teórií, ktoré nie sú rešpektované vedeckou komunitou.

Letecký petrolej (kerozín) je horľavá zmes kvapalných uhľovodíkov používaná v súčasnosti ako palivo do prúdových motorov v letectve. Pri spaľovaní vznikajú látky, ktoré znečisťujú životné prostredie. Sú to napríklad oxid siričitý, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a podobne. Okrem iného sa podieľajú na vzniku kyslých dažďov. Tento jav nám ilustruje nasledujúca úloha s výpočtom: Oxid dusičitý sa zlučuje s atmosférickou vodou za vzniku kyseliny dusičnej a oxidu dusnatého. Reakciu popisuje rovnica 3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO. Aké látkové množstvo HNO3 môže vzniknúť z 36,29 mol NO2? Uveď výpočet a výsledok zaokrúhli na dve desatinné miesta.

Organické zlúčenín zo skupiny halogénderivátov, ktoré obsahujú minimálne 2 typy halogénových substituentov, pričom jedným je fluór, sú nereaktívne, stále a prchavé látky. Používali sa ako náplň do chladničiek, hasiacich prístrojov a sprejov. Aké je triviálne pomenovanie tejto skupiny látok? Je známe, že rozkladá vrstvu plynu v stratosfére, ktorá funguje ako akýsi UV-filter. Ako sa táto vrstva nazýva? Tvrdíme, že sa jedná o stálu a nereaktívnu látku, ale napriek tomu iba jedna molekula môže zničiť až 100 000 molekúl zo spomínanej ochrannej vrstvy. Vedel by si nám dať vysvetlenie? O aký typ reakcie sa jedná? Aký je jej priebeh?

Letecká doprava sa uplatňuje predovšetkým tam, kde rozhoduje rýchlosť alebo sa prepravuje na veľkú vzdialenosť, prípadne sa obe požiadavky uplatňujú súčasne. Letecká doprava má niekoľko nesporných výhod. Sú to bezpečnosť, rýchlosť, spoľahlivosť, pohodlnosť. Nevýhodou je ekologická záťaž a vyššie finančné náklady.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.