Vzdušní stíhači

6. ročník | 2017/2018 | 3. kolo | Vzdušná doprava
Kategória E | Autor | Mgr. Jana Šišková a Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Milí súťažiaci, sme veľmi radi, že trpezlivo riešite zadania a posielate nám naozaj zaujímavé a nápadité riešenia. Témou tohto kola je vzdušná doprava. Vzdušná doprava, to nie sú len lietadlá, ale aj iné dopravné prostriedky, na ktorých sa ľudia dokážu prepravovať vzduchom. Napíšte nám, aké vzdušné dopravné prostriedky poznáte a ktorý z nich by ste najradšej použili na prepravu Vášho tímu. Nemusí to byť  reálny dopravný prostriedok, ale môžete nám takýto prostriedok namaľovať, opísať, vymodelovať, alebo inak stvárniť.  Svoje práce nám vyfotografujte a pošlite spolu s komentárom.
V druhej časti tejto úlohy sa zahrajte na leteckých konštruktérov a pokúste sa zostrojiť lietadlo z papiera, ktoré preletí čo najdlhšiu dráhu. Začnite najprv s papierom formátu A4 (klasický kancelársky papier), potom s výkresom a novinovým papierom rovnakého formátu. Pošlite nám ich obrázky (aspoň 3) a napíšte, koľko metrov ktoré preletelo. Pozor, lietadielka musíte hádzať vy a nie pani učiteľka! Potom si postavte lietadielka podľa vlastného výberu z ľubovoľného papiera. Môžete ich aj farebne ozdobiť. Pošlite nám obrázok toho najkrajšieho. Čo všetko ovplyvňuje dolet vášho lietadla? Ako ďaleko doletelo vaše najlepšie lietadlo? Vysvetlite, prečo je to vaše lietadlo najlepšie a prečo doletí najďalej.

 

Pre pohodlnejšie odosielanie riešení odosielajte videá na http://labak.net/u/rl/27 do priečinka s označením úlohy, kde video pred nahraním pomenujete kód_úlohy-názov_tímu.typ_suboru napríklad E2-labakovci.mp4. Následne počkajte až sa súbor zobrazí v zozname súborov, čo je potvrdenie, že sa celý súbor odoslal. Nezabudnite odoslať aj opis s hlavičkou (názov tímu, označenie úlohy, email použitý pri registrácii na LaBaK.net) a fotografie tradične na http://labak.net.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.