Bźźź...

6. ročník | 2017/2018 | 3. kolo | Vzdušná doprava
Kategória E | Autor | Juraj Vasek

Maximálny počet bodov: 10


Pohyb vo vzduchu je často oveľa rýchlejší, než pohyb po zemi. Uvedomil si to aj hmyz a preto majú krídla aj niektorý druhy chrobákov, motýľov, vážok a múch. Udržať sa vo vzduchu nie je len tak jednoduchá úloha. Pre let je prispôsobené celé telo. Pohľadajte vo vašom okolí nejaký uhynutý hmyz, napríklad muchu, motýľa alebo pavúka. Následne pozorujte jeho telo pod lupou alebo mikroskopom. Pre zväčšenie môžete použiť aj mobil s fotoaparátom a fotku priblížiť.

Porozprávajte sa so žiakmi o rôznych útvaroch ktoré ste videli, napríklad chĺpky, články, prísavky, kusadlá, štruktúra krídel... Vyberte si minimálne 2 z nich, skúste ich nakresliť v zväčšenej podobe na papier. Rozprávajte sa o tom, prečo sú pre daného živočícha prospešné. Do riešenia uveďte fotky aj niekoľko možných využití. Do riešenia úlohy zahrňte aj fotodokumentáciu z priebehu pozorovania, či už hmyz pod lupou alebo ak máte dobrý fotoaparát, tak priamy detailný záber toho, čo ste spozorovali.

Ak v okolí nemôžete nájsť žiadne živočíchy na pozorovanie, môžete si pomôcť aj obrázkami na internete.

 

Pre pohodlnejšie odosielanie riešení odosielajte videá na http://labak.net/u/rl/27 do priečinka s označením úlohy, kde video pred nahraním pomenujete kód_úlohy-názov_tímu.typ_suboru napríklad E2-labakovci.mp4. Následne počkajte až sa súbor zobrazí v zozname súborov, čo je potvrdenie, že sa celý súbor odoslal. Nezabudnite odoslať aj opis s hlavičkou (názov tímu, označenie úlohy, email použitý pri registrácii na LaBaK.net) a fotografie tradične na http://labak.net.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.