Králi vzdušného priestoru

6. ročník | 2017/2018 | 3. kolo | Vzdušná doprava
Kategória E | Autor | RNDr. Danica Božová

Maximálny počet bodov: 10


Pod úlohou sa nachádza ZIP priečinok s 8 fotografiami živočíchov. Rozdeľte si obrázky v skupine a skúste vytvoriť video, kde ku každej fotke zvieratka členovia tímu niečo povedia. Okrem drobnej zaujímavosti o zvieratku je dôležité  povedať aj jeho celé meno a zaradiť medzi stavovce alebo bezstavovce. Pokyny pre odoslanie videa nájdete na konci tejto strany. Nezabudnite tiež odoslať na stránku http://labák.net aspoň pdf súbor s názvom tímu, označením úlohy a kontaktným emailom, aby sme vám mohli napísať spätnú väzbu a priradiť hodnotenie.

 

Pre pohodlnejšie odosielanie riešení odosielajte videá na http://labak.net/u/rl/27 do priečinka s označením úlohy, kde video pred nahraním pomenujete kód_úlohy-názov_tímu.typ_suboru napríklad E2-labakovci.mp4. Následne počkajte až sa súbor zobrazí v zozname súborov, čo je potvrdenie, že sa celý súbor odoslal. Nezabudnite odoslať aj opis s hlavičkou (názov tímu, označenie úlohy, email použitý pri registrácii na LaBaK.net) a fotografie tradične na http://labak.net.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | FotogaleriaZS-E3.zip


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.