Padá alebo lieta?

6. ročník | 2017/2018 | 3. kolo | Vzdušná doprava
Kategória F | Autor | Mgr. Jana Šišková

Maximálny počet bodov: 10


Milí súťažiaci, sme veľmi radi, že trpezlivo riešite zadania a posielate nám naozaj zaujímavé a nápadité riešenia. Témou tohto kola je vzdušná doprava. Vzdušná doprava, to nie sú len lietadlá, ale aj iné dopravné prostriedky, na ktorých sa ľudia dokážu prepravovať vzduchom. Napíšte nám, aké vzdušné dopravné prostriedky poznáte a ktorý z nich by ste najradšej použili na prepravu Vášho tímu. Nemusí to byť  reálny dopravný prostriedok, ale môžete nám takýto prostriedok namaľovať, opísať, vymodelovať, alebo inak stvárniť.  Svoje práce nám vyfotografujte a pošlite spolu s komentárom.
Ruka v ruke s lietaním je aj padanie, V druhej časti tejto úlohy vyskúšajte nájsť alebo vytvoriť 3 odolné predmety rôznych tvarov a hmotností. Môžete skúsiť napodobniť prírodné tvary, ako sú listy stromov z papiera, keďže v súčasnosti listy opadali. Následne ich nechajte len tak spadnúť z rovnakej výšky na zem. Jednotlivé predmety zoraďte od toho, ktorý spadol najrýchlejšie až po ten najpomalší a výsledok nám odfoťte. Testovanie aj priebežne zdokumentujte fotografiami.

 

Pre pohodlnejšie odosielanie riešení odosielajte videá na http://labak.net/u/rl/27 do priečinka s označením úlohy, kde video pred nahraním pomenujete kód_úlohy-názov_tímu.typ_suboru napríklad F2-labakovci.mp4. Následne počkajte až sa súbor zobrazí v zozname súborov, čo je potvrdenie, že sa celý súbor odoslal. Nezabudnite odoslať aj opis s hlavičkou (názov tímu, označenie úlohy, email použitý pri registrácii na LaBaK.net) a fotografie tradične na http://labak.net.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.