Zvuky

6. ročník | 2017/2018 | 3. kolo | Vzdušná doprava
Kategória F | Autor | RNDr. Danica Božová a Juraj Vasek

Maximálny počet bodov: 10


Pod zadaním úlohy sa nachádza ZIP priečinok s fotografiami a zvukmi živočíchov. Skúste pomenovať zvieratká podľa fotografie, dve z nich skúste nakresliť v ich prirodzenom prostredí. Okrem živých organizmov sa vzduchom šíri aj zvuk. Zvuky zvierat môžu slúžiť pre komunikáciu, výstrahu či odplašenie nepriateľa. Vypočujte si jednotlivé zvukové ukážky a do riešenia odovzdajte aj mená zvierat k jednotlivým ukážkam. Odporúčame tiež ako jemnú hudbu na pozadí počas riešenia ostatných úloh prípadne počas bežného dňa pustiť lesné zvuky z adresy http://labak.net/u/rl/26.  Radi uvítame, ak v riešení uvediete aj spätnú väzbu o tom, ako reagovali na túto úlohu deti, ktoré zvieratko bolo najťažšie uhádnuť a podobne. Nie je to však povinná časť.

 

Pre pohodlnejšie odosielanie riešení odosielajte videá na http://labak.net/u/rl/27 do priečinka s označením úlohy, kde video pred nahraním pomenujete kód_úlohy-názov_tímu.typ_suboru napríklad F2-labakovci.mp4. Následne počkajte až sa súbor zobrazí v zozname súborov, čo je potvrdenie, že sa celý súbor odoslal. Nezabudnite odoslať aj opis s hlavičkou (názov tímu, označenie úlohy, email použitý pri registrácii na LaBaK.net) a fotografie tradične na http://labak.net.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | Data_k_ulohe_F3.zip


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.