Strata signálu GPS

6. ročník | 2017/2018 | 4. kolo | Doprava vo vesmíre
Kategória A | Autor | Tomáš Červeň a Martin Orságh

Maximálny počet bodov: 10


Navigácia vo vesmíre je pomerne náročná záležitosť. Pred akoukoľvek cestou je potrebné mať presne vypočítané energetické náklady a mať sebou dostatočné zásoby paliva. Tomáš si tento dôležitý krok trochu podcenil. Aktuálne sa nachádza na obežnej dráhe slnka zhodnou s obežnou dráhou Zeme. Nachádza sa už natoľko ďaleko od Zeme, že jej gravitačný vplyv zanedbáme. Neostalo mu veľa paliva nazvyš. Tomáša by teraz zaujímalo, ktorý cieľ trasy vyžaduje najmenej energie. Môže si vybrať cestu do Slnka, cestu mimo Slnečnej sústavy a cestu na obežnú dráhu Jupitera. Predpokladaj, že planéty obiehajú po kružnicových obežných dráhach, v ktorých strede sa nachádza Slnko. Nezabudni svoju odpoveď dostatočne zdôvodniť.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.