Nejasný výsledok

6. ročník | 2017/2018 | 1. kolo | Pozemná doprava
Kategória B | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Na obrázku je znázornená trasa troch spôsobov prepravy z bodu A do bodu B. Osobný automobil sa pohybuje po kružnicovom oblúku z bodu A do bodu B priemernou rýchlosťou 45 km/h (bod S je stredom kružnice príslušnej k danému oblúku, uhol ASB je pravý). Cyklista sa pohybuje po trase A – S – B priemernou rýchlosťou 18 km/h. Bežec sa pohybuje najkratšou možnou trasou z bodu A do bodu B priemernou rýchlosťou 12 km/h.

Urč, ktorý spôsob prepravy z bodu A do bodu B je najrýchlejší a ktorý najpomalší. Urč rýchlosť, ktorou sa musí pohybovať osobný automobil, aby dorazil do bodu B v rovnakom čase ako cyklista, ak z bodu A vyrazia súčasne.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | Mapa.png


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.