Naháňačka družíc

6. ročník | 2017/2018 | 4. kolo | Doprava vo vesmíre
Kategória A | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Tri družice (označme si ich číslami 1, 2, 3 ako na obrázku) na obežnej dráhe planéty majú čas obehu planéty postupne 15 dní, 25 dní a 45 dní (15 dní tá, ktorá je najbližšie pri planéte, 45 dní tá, ktorá je najďalej), pričom rok na tejto planéte trvá 500 dní a družice obiehajú planétu tým istým smerom (na obrázku je to proti smeru otáčania hodinových ručičiek). V prvý deň aktuálne prebiehajúceho roka sa tieto tri družice dostali do zákrytu – všetky tri ležali na jednej polpriamke, ktorá začínala v strede planéty. Určte, koľkokrát do konca planetárneho roka nastane situácia, že všetky tri družice budú ležať na jednej priamke prechádzajúcej stredom planéty. Môžu družice zaujať takú polohu, že budú ležať na priamke, ktorá neprechádza stredom planéty? Ak áno, nakreslite, ako by to vyzeralo, ak nie, vysvetlite prečo.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | Obrazok.png


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.