Komunikácia medzi Zemou a Marsom

6. ročník | 2017/2018 | 4. kolo | Doprava vo vesmíre
Kategória D | Autor | RNDr. Michal Zajaček, PhD.

Maximálny počet bodov: 10


Pre stabilitu a udržateľnosť budúcej základne na Marse bude dôležitá rýchlosť komunikácie medzi Zemou a Marsom. Predpokladajme, že dráhy Zeme a Marsu okolo Slnka sú kruhové, s polomerom zemskej dráhy 1,00 AU (AU – astronomical unit, astronomická jednotka) a s polomerom dráhy Marsu 1,52 AU.

A) Aká je minimálna a aká maximálna vzdialenosť Zeme od Marsu v astronomických jednotkách? Predpokladajme vzdialenosť meraní v rámci úsečky Zem-Mars v jednej rovine. Výsledok vyjadri v AU a zaokrúhli na dve desatinné miesta.

B) Predpokladajme, že v budúcnosti bude zriadená základňa so stálou ľudskou posádkou na Marse.

Pre posádku základne bude dôležité, ako rýchlo bude možné komunikovať zo Zemou – teda ako rýchlo sa dostane signál zo Zeme na Mars a odoslaný signál z Marsu späť na Zem. Aký je prislúchajúci časový rozdiel medzi odoslaním signálu zo Zeme a prijatím odpovede z Marsu znovu na Zemi? Predpokladajme, že po prijatí signálu zo Zeme obyvatelia Marsu ihneď odošlú odpoveď.  Rýchlosť šírenia signálu je rovná rýchlosti svetla – teda 300 000 kilometrov za sekundu. Konverzia medzi AU a kilometrami je približne 1 AU = 150 miliónov kilometrov. Výsledok uveď v tvare mm ss,s, teda v minútach a sekundách, pričom sekundy zaokrúhli na jedno desatinné miesto.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.