Palivo

6. ročník | 2017/2018 | 4. kolo | Doprava vo vesmíre
Kategória D | Autor | Tomáš Červeň a Martin Orságh

Maximálny počet bodov: 10


Keďže v sondách je nutné aby bolo palivo mimoriadne výkonné na jeho hmotnosť obvykle sa nepoužíva vodík s kyslíkom ale zmes hydrazínu s oxidom dusičitým. Takáto zmes sa vznecuje sama okamžite po zmiešaní látok, ako sa takáto vlastnosť nazýva?

Suchý hydrazín veľmi rýchlo pohlcuje vzdušnú vlhkosť za tvorby hydrátu, ako sa nazýva táto vlastnosť?

Oxid dusičitý s vodou tvorí dve kyseliny, aké sú ich názvy a riziká v prírode?

Hydrazín okrem iného spôsobuje rakovinu, ako sa nazýva takáto vlastnosť?

Ktoré z činidiel účinkuje ako oxidačné činidlo a ktoré ako redukčné, ako je to v zmesy vodík kyslík? Aká je rovnica horenia hydrazínu s oxidom dusičitým?


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.