Bezpečnosť nadovšetko

6. ročník | 2017/2018 | 1. kolo | Pozemná doprava
Kategória AB | Autor | Tomáš Červeň a Martin Orságh

Maximálny počet bodov: 20


Aby bolo vždy zabezpečené čo najvyššie trenie medzi kolesami vozidla a cestou, posypávajú sa v zime cesty soľou, ktorá topí ľad. Tento efekt je spôsobený jednou z koligatívnych vlastností roztokov (také vlastnosti, ktoré nezávisia od druhu rozpustenej látky, ale od rozpúšťadla), konkrétne ho môžeme popísať tretím Raoltovím zákonom. V tejto úlohe sa pokús demonštrovať jeho platnosť v zmesi soľ a voda. K stanoveniu si vyber zápornú teplotu, okolo ktorej tvoj teplomer zvláda merať. Priprav roztok soli vo vode o zvolenej koncentrácií a schlaď ho na takú teplotu, aby celý zmrzol (keďže by bolo komplikované voliť niečo iné ako klasickú mrazničku, je vhodné voliť teplotu topenia roztoku v rámci schopností tvojej mrazničky). Následne nameraj teplotu topenia roztoku a over s vypočítanými hodnotami. Klasicky sa teplota topenia stanovuje ako určitý rozsah od začiatku až po úplné roztopenie zmesi. V tomto prípade by bolo takéto meranie zaťažené chybou nerovnomernej koncentrácie soli v objeme (pokús sa vysvetliť, prečo takéto niečo môže nastať), preto ako bod topenia stanov teplotu tesne pred roztopením posledných kryštálikov ľadu.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.