Vesmírna dovolenka

6. ročník | 2017/2018 | 4. kolo | Doprava vo vesmíre
Kategória C | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Vesmírny cestovateľ z inej galaxie chce navštíviť Zem, Venušu a Mars. Na transport na jednu z týchto planét použije teleport a rovnakým spôsobom z nej aj odíde. Medzi týmito troma planétami bude lietať v kozmickej lodi, na každej z planét môže stráviť ľubovoľne veľa času. Jeho kozmická loď sa bude po nastavení smeru pohybovať len priamo (drobné korekcie smeru pri vyhýbaní sa objektom, ktoré sú v ceste, zanedbáme). Pre potreby úlohy považujme jednotlivé vesmírne objekty za body. Ďalej budeme predpokladať, že planéty obiehajú okolo Slnka v jednej rovine po kružniciach s polomermi 108,2 mil. km, 149,6 mil. km a 227,94 mil. km. Urč, aká je minimálna a maximálna vzdialenosť, ktorú jeho loď preletí, kým navštívi všetky tri planéty a vráti sa na tú, na ktorej cestu začala. Zamysli sa nad tým, ako by sa zmenilo riešenie úlohy, keby sme neuvažovali uvedené zjednodušenia.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.