Zdroje energie

6. ročník | 2017/2018 | 4. kolo | Doprava vo vesmíre
Kategória E | Autor | Juraj Vasek

Maximálny počet bodov: 10


Zariadenia, ktoré sú určené na používanie mimo zdroja elektrického vedenia využívajú prenosné zdroje energie. Jedným z nich sú aj batérie. Majú ich naše mobily, notebooky, autá... A nie len tie, ale aj také lietadlá, rakety, ba dokonca aj družice. Bežne používané batérie sú zároveň aj veľmi bezpečný zdroj elektrickej energie. Vašou úlohou bude zostaviť jednoduchý elektrický obvod s baterkami. V prvej časti vyhľadajte v okolí aspoň 2 druhy batérii napríklad zo zariadení v okolí, nemusíte sa obávať, po skončení pokusu ich môžete vrátiť znovu späť. Vyhľadajte na batérii označenie jej druhu (AA, B, C, D,...), zložení a napätia. Pohľadajte tiež nejaké vodiče, môžete použiť kábel zo starej nabíjačky, kancelárske spinky alebo alobal.

Skúste tiež deň dopredu doma pohľadať malé žiarovky z vianočných svetiel, alebo z kabinetu fyziky. Ideálne v rozsahu napätí ako zozbierané baterky. Baterky majú na sebe vyznačené kovové miesta so symbolmi + a - . Na každé miesto pripojte vodič a medzi druhé konce vodičov vložte žiarovku a pozorujte. Vyskúšajte pripojiť aj ďalšie batérie, otáčať polohy vodičov a zapojení. Do riešenia nám pošlite niekoľko fotiek z prípravy pokusu a tiež jednotlivé zapojenia, pri ktorých uveďte, či došlo k nejakým zmenám na žiarovke. Čo sa zmenilo, keď ste pridali ďalšiu batériu... Skúste sa porozprávať o svojich zisteniach a stručné zhrnutie uveďte do  riešenia. Môžete tiež priložiť aj video z testovania.

Dôležité je tiež zdôrazniť, že podobné pokusy môžeme robiť iba s baterkami. Energia v elektrickej sieti je vysoko nebezpečná a vyhýbame sa jej.

 

Pre pohodlnejšie odosielanie riešení odosielajte videá na http://labak.net/u/rl/37 do priečinka s označením úlohy, kde video pred nahraním pomenujete kód_úlohy-názov_tímu.typ_suboru napríklad E2-labakovci.mp4. Následne počkajte až sa súbor zobrazí v zozname súborov, čo je potvrdenie, že sa celý súbor odoslal. Nezabudnite odoslať aj opis s hlavičkou (názov tímu, označenie úlohy, email použitý pri registrácii na LaBaK.net) a fotografie tradične na http://labak.net.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.