Cesta na mesiac

6. ročník | 2017/2018 | 4. kolo | Doprava vo vesmíre
Kategória F | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Chceli by ste cestovať na Mesiac alebo k iným planétam? Predstavte si, že ste vesmírni konštruktéri, ktorí dostali za úlohu vymyslieť, akým spôsobom by mohli ľudia cestovať zo Zeme na Mesiac. Navrhnite aspoň 3 dopravné prostriedky alebo zariadenia, pomocou ktorých by sme mohli v budúcnosti navštevovať Mesiac alebo iné vesmírne objekty, a vysvetlite, ako by fungovali. Svoje návrhy nakreslite alebo postavte modely. Pošlite nám tiež drobný opis, ako zariadenie funguje. Môžete využiť aj video.

 

Pre pohodlnejšie odosielanie riešení odosielajte videá na http://labak.net/u/rl/37  do priečinka s označením úlohy, kde video pred nahraním pomenujete kód_úlohy-názov_tímu.typ_suboru napríklad F2-labakovci.mp4. Následne počkajte až sa súbor zobrazí v zozname súborov, čo je potvrdenie, že sa celý súbor odoslal. Nezabudnite odoslať aj opis s hlavičkou (názov tímu, označenie úlohy, email použitý pri registrácii na LaBaK.net) a fotografie tradične na http://labak.net.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.