Úlohy | kategória E

1. kolo | 500-sté výročie Leonarda da Vinciho

Kategória E je určená pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Koniec: 22.10.2018 22:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
E1 Pripomenutie velikána Leonarda da Vinciho 15 Zobraziť úlohu