O súťaži

Online Seminár LaBáK.net je prírodovedná súťaž určená deti, žiakov a študentov, ktorí sa zaujímajú najmä o prírodné vedy a techniku. Súťaž prebieha každý školský rok od roku 2012, kedy začala svojim prvým ročníkom. Súťažiaci sa v súťaži naučia pozerať na svet pohľadom matematiky, fyziky, chémie, geografie, biológie a ich vzájomným prepojením.

Súťaž si zakladá na 3 hlavných hodnotách, ktorými sú:
Multidisciplinarita: Presne ako svet okolo nás nie je tvorený len fyzikou, či biológiou. Je tvorený ich dokonalo/nedokonalým splynutím, pri čom tieto predmety sú len nástroje ako je možné sa na svet pozerať a analyzovať ho. Aj práve kvôli tomu, každá zo súťažných úloh v sebe zahŕňa aspoň dva prírodovedné predmety a pre dosiahnutie správneho riešenia je potrebné ich správne aplikovať. Súťažiaci sa učia problém správne analyzovať a rozdeliť do drobnejších celkov.
Vedeckosť: Vyriešený problém sa súťažiaci učia správne vyhodnotiť a opísať. Správne napísané riešenie by malo byť možné zopakovať. Súťažiaci sa taktiež musia zamyslieť, nad možnými chybami merania, zjednodušeniami modelov, potenciálnymi skresleniami a odôvodniť svoje tvrdenia s využitím relevantných zdrojov.
Inovatívny prístup: V dobe technológií a informácií je inovatívny prístup kľúčový prvok k novým poznatkom. Úlohy často reagujú na aktuálne udalosti formou témy ročníka a taktiež jednotlivých zadaní úloh. Podobne musia súťažiaci pristupovať k riešeniu problému.

Splynutím týchto hodnôt je misia LaBáKu, ktorou je podporovať prirodzené bádanie a záujem o prírodné vedy u detí v každom veku. Aj preto súťaž Online Seminár LaBáK.net tvorí až 6 kategórií, ktoré spolu zahŕňajú deti materských škôl až po stredoškolákov. Veríme, že v každom veku je možné spoznávať niečo nové, čo zároveň robí tento projekt unikátnym na Slovensku. Dôkazom tohto prístupu sú výsledky uvedené v tejto záverečnej správe.

Z histórie

LaBáK vznikol počas leta v roku 2012. S myšlienkou seminára, ktorý by spájal predmety a praktické zručnosti, prišiel Michal Zajaček, v tom čase dobrovoľník v animačnom programe Zvedaví vedci a študent Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Prahe. Zaviesť túto myšlienku do praxe mu pomáhali Dávid Richter, Dávid Kocan a Michaela Brchnelová. Názov seminára a jeho súčasné logo vymyslel Dávid Richter.


Koordinátormi prvého, testovacieho ročníka 2012/2013 boli Michal Zajaček a Dávid Richter. Spustili stránku www.labak.net a zostavili prvý tím autorov úloh. V nasledujúcich ročníkoch funkciu koordinátora prebral Dominik Kostoláni, ktorý seminár ďalej rozvíjal a upevnil tím autorov úloh. Dominik bol súčasne aj editorom troch zbierok úloh LaBáKu.


Z minulých ročníkov

Reportáž o LaBáKu 2014/2015