O súťaži

LaBáK je multidiciplinárny seminár, ktorý spája rozdielne predmety - matematiku, fyziku, biológiu, chémiu, geovedy - do jedného celku. Súčasne okrem teoretických vedomostí kladie dôraz na praktickú vynaliezavosť v zmysle debrujárskeho hnutia. Jedná sa o online seminár, čím je uľahčený prístup k úlohám pre riešiteľov ako aj hodnotiteľov úloh. Vďaka všetkým týmto prvkom je seminár LaBáK v slovenskom prostredí jedinečný.

Z histórie

LaBáK vznikol počas leta v roku 2012. S myšlienkou seminára, ktorý by spájal predmety a praktické zručnosti, prišiel Michal Zajaček, v tom čase dobrovoľník v animačnom programe Zvedaví vedci a študent Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Prahe. Zaviesť túto myšlienku do praxe mu pomáhali Dávid Richter, Dávid Kocan a Michaela Brchnelová. Názov seminára a jeho súčasné logo vymyslel Dávid Richter.


Koordinátormi prvého, testovacieho ročníka 2012/2013 boli Michal Zajaček a Dávid Richter. Spustili stránku www.labak.net a zostavili prvý tím autorov úloh. V nasledujúcich ročníkoch funkciu koordinátora prebral Dominik Kostoláni, ktorý seminár ďalej rozvíjal a upevnil tím autorov úloh. Dominik bol súčasne aj editorom troch zbierok úloh LaBáKu.


Z minulých ročníkov

Reportáž o LaBáKu 2014/2015