Úlohy | kategória B a A

2. kolo | Európa a Ázia

Kategória B je určená pre študentov 1. a 2. ročníka stredných škôl
Kategória A je určená pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl

Kolo už skončilo


Začiatok: 21.02.2020 00:00

Koniec: 31.03.2020 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
B1 Výpočty a rovnice 10 Zobraziť úlohu
B2 Rast populácie Slovenska 10 Zobraziť úlohu
B3 Genealógia a genetické ochorenia (T) 10 Zobraziť úlohu
B4 / A1 Rubikova kocka (T) 15 Zobraziť úlohu
A2 Prvočísla 10 Zobraziť úlohu
A3 Mitóza a bunkový cyklus 10 Zobraziť úlohu
A4 Európium 10 Zobraziť úlohu