Úlohy | kategória F

2. kolo | Európa a Ázia

Kategória F je určená pre deti materských škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 21.02.2020 00:00

Koniec: 31.03.2020 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
F1 Zaujímavosti o Európe a Ázii 6 Zobraziť úlohu