Úlohy | kategória F

4. kolo | Kľúčové výročia

Kategória F je určená pre deti materských škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 22.01.2019 00:00

Koniec: 25.02.2019 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
F1 Tvoríme vločky 15 Zobraziť úlohu