Úlohy | kategória F

1. kolo | 500-sté výročie Leonarda da Vinciho

Kategória F je určená pre deti materských škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Koniec: 22.10.2018 22:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
F1 Pátrame ďalej 15 Zobraziť úlohu