Úlohy

Kolo PDF PDF Zadania a odovzdávanie
4. kolo | Austrália a Antarktída
Kolo skončilo 22.06.2020 23:59
Zadania Riešenia
3. kolo | Afrika a svetový oceán
Kolo skončilo 11.05.2020 23:59
Zadania Riešenia
2.5. kolo - BONUS | Veda z labáku
Kolo skončilo 08.05.2020 23:59
Zadania Riešenia
2. kolo | Európa a Ázia
Kolo skončilo 31.03.2020 23:59
Zadania Riešenia
1. kolo | Severná a Južná Amerika
Kolo skončilo 25.11.2019 23:59
Zadania Riešenia